IN00BR44-3007 Orientaatio insinööriopintoihin 

LI00BW47-3002 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen