Älykkäät järjestelmät 15 op moduuli

Erikseen arvioitavat osuudet ovat Mittaustekniikan perusteet 3 op, Differentiaali- ja differenssilaskenta 2 op