Työtilassa on Korjausrakentamishankkeen suunnittelu (RA00BT34-3001) ja Yhdyskuntateknisen korjaushankkeen suunnittelu (RA00BT35-3001) -moduulien materiaalit.