4RA00BO74-3001

Tavoitteet

 • Opiskelija hallitsee  kosteus- ja paloteknisen turvallistamisen sekä energiakulutukseen ja äänitekniikkaan liittyvän lainsäädännön ja ohjeistuksen lähteet toimitilojen rakennesuunnittelun puitteissa.
 • Opiskelija pystyy hakemaan soveltuvista lähteistä rakenneratkaisut ja soveltaa niitä käytännön projekteissa.
 • Opiskelija pystyy suorittamaan rakenneratkaisun perustason riskiarvioinnin ja määrittelemään liittyvät laadunvarmistuksen toimenpiteet valmistus- ja asennusdetaljeissa sekä suunnitteluaikaisissa asiakirjoissa.


Lähteet

Lainsäädäntö ja ohjeet

 • Suomen rakentamismääräyskokoelma https://www.ym.fi/rakentamismaarayskokoelma
 • RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka
 • RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet
 • RIL 216-2013 Rakenteiden ja rakennusten elinkaarihallinta
 • RIL 261-2013 Routasuojaus
 • RIL 243-1-2007 Rakennusten akustinen suunnittelu
 • RIL 233-2007 Maanalaisten tilojen paloturvallisuussuunnittelu

Rakenneratkaisut, työkalut ja hyväksi todetut toimintatavat (Suomesta/maailmalta)


Kurssiaikataulu

pe 12.4. klo12.30-16.15 (4h) ohjattu sessio, läsnäolo tarkastetaan. Kick-off, vesieristys, ryhmätehtävien jako ja läpikäynti, ryhmätyöskentelyä.

ma 15.4. klo 8.00-9.45 (2 h) ryhmätyöskentely jatkuu itsenäisesti, laaditaan ja submitataan Q&A1 raportit vesieristys-tehtävään ja harjoitustenttiin liittyen. 

pe 26.4. klo 8.00-11.45 (4 h) ohjattu sessio, läsnäolo tarkastetaan. Palo ja ääni, ryhmätehtävien jako ja läpikäynti, ryhmätyöskentelyä.

ti 30.4. klo 8.00-9.45 (2 h) ryhmätyöskentely jatkuu itsenäisesti, laaditaan ja submitataan Q&A2 raportit palo/ääni-tehtävään ja harjoitustenttiin liittyen. 

pe 3.5. klo 12.30-16.45 (4 h) ohjattu sessio, läsnäolo tarkastetaan. Tehtävien esitykset ja palautteet (10 min/ryhmä/tehtävä). Puutteiden korjaukset. Ajan salliessa korkea rakentaminen ja vaativat kohteet. ATK-tentin aihepiirin läpikäynti.

ATK-tentti 2t, ajankohtaa varmistetaan myöhemmin.


Arvioinnin perusteet:

 • ryhmätehtävät 65%, tarkempi pisteytys tehtävänannossa
 • kahdella harjoitustentillä saa henkilökohtainen arvosanaa parannettua 5+5%, ei suorituskerta- tai suoristusaikarajoituksia eikä suorituspakkoa
 • ATK-tentti 35%, tehtävien sisältö likimäin samanlainen kuin harjoitustenteillä. Suoritus henkilökohtainen. Kurssin läpäisyehto on, että henkilökohtaisesta ATK-tentistä on saatu vähintään 5/10 pisteistä.


Katja Rodionova
ekaterina.rodionova@hamk.fi