SHHTVV12A2
Opiskelija osaa hyödyntää oppimistyylin, motivaation ja ajan käytön merkitykset osana opiskeluaan ja ammatillista kehitystään.
Opiskelija motivoituu omien oppimishaasteidensa tunnistamisessa sekä työelämän asiantuntijuudessa.