SHHTNU10A8:SHHTNU10B8 Tavoitteet: Opiskelijan tiedot ja taidot eri ikäisten yksilöiden ja erilaisten ryhmien ja yhteisöjen mielenterveyden edistämisestä ja tukemisesta syvenevät. Opiskelija harjaantuu tunnistamaan niitä piirteitä ja kehityskulkuja, jotka uhkaavat väestön mielenterveyttä. Opiskelija syventää tietämystään yksilö-, ryhmä-, perhe-, yhteisö- ja kriisihoidon auttavista tekijöistä sekä kykenee käyttämään tätä tietämystä työssään.