SHHTNU10A8:SHHTNU10B8
Tavoitteet: Opiskelija kehittää tietoisesti ja tavoitteellisesti hoitotyön asiantuntijuuttaan mielenterveystyön näkökulmasta syventäen sitoutumistaan hoitotyön arvo- ja tietoperustaan.

Esitiedot:

Yhteydet muihin opintojaksoihin:

Asiasanat: sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, hoitotyö, sivuaineopinnot, ohjattu harjoittelu