THHTNU11A8
Opiskelija:

osaa työskennellä hoitotyön eettisten periaatteiden mukaisesti ikäihmistä ja hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen sekä turvallisuudesta huolehtien
osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden hoitotyötä
osaa käyttää ja kehittää viestinnän apuvälineitä ja -menetelmiä huomioon ottaen ikääntymiseen liittyvät aistitoiminnoissa tapahtuvat muutokset
osaa toimia toisesta kulttuurista tulevan asiakkaan ja työtoverin kanssa
osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa ikääntyneen ravitsemus- ja lääkehoitoa sekä ohjausta
osaa työskennellä perhehoitotyön periaatteiden ja toimintamallien mukaisesti
osaa kyseenalaistaa/perustella toimintaansa ja toimia muuttuvissa tilanteissa