AROHNU12A8
Opiskelija osaa nimetä ihmisen elämänkulun eri vaiheita. Hän tunnistaa persoonallisuuden kehitykseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita eri yhteisöjen kulttuurisesta viitekehyksestä käsin. Opiskelija tunnistaa, miten elämänkulun eri vaiheet ja monimuotoiset elämäntilanteet sekä erilaiset toimintakyvyn ja -taidon rajoitteet (esim. mielenterveysongelmat, muistihäiriöt tai oppimisvaikeudet) vaikuttavat asiakkaiden kognitiiviseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen toimintaan. Tämän pohjalta opiskelija osaa tuottaa asiakaslähtöistä toimintaa.