Tähän moodleen keskitetään Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen ja Maaseudun kehittämisen koulutusohjelman opinnäytetöiden ohjaus. Moodlessa pyörii opintonsa  2013 - 2018  aloittaneita opiskelijoita. Ohjaus- ja seminaritilaisuudet ovat kaikille yhteisiä. Tarkoitus on että eri vaiheissa opinnäyteprosessia olevat opiskelijat oppivat myös toisiltansa.

Hamkin ylempien amk-koulutusohjelmien yhteiset ohjeistukset ovat opiskelijaportaalissa.