SHHTNU13B8
Opiskelija:

tunnistaa hoitotieteen tietoperustan hoitotyön lähtökohtana sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan ammatissa
osaa käyttää hoitotyön keskeisiä käsitteitä jäsentäessään hoitotyötä
osaa soveltaa sairaanhoitajan eettisiä ohjeita ja hoitotyön periaatteita hoitotyössä sekä arvioida omaa toimintaansa suhteessa niihin
tuntee hoitotyön historian ja ymmärtää sen kehitykseen vaikuttaneet tekijät
ymmärtää näyttöön perustuvan hoitotyön toimintatavan