AROHVV13A8
Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä NVC:n eli väkivallattoman kommunikaation eri keinoja ja menetelmiä. Opiskelija osaa tulkita NVC-viestintää omasta ja toisen osapuolen näkökulmasta. Opiskelija analysoi ristiriita- ja palautetilanteita NVC-menetelmin. Jakso opetetaan suomen kielellä.