YAKJAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan sosiaali- ja terveysalan käytännön kehittämisen tarpeet ja kehittämään käytäntöjä uuteen ja aiempaan tietoon perustuen. Opiskelija ymmärtää kehittämistyön perusedellytykset ja osaa hankkia tausta-aineistoa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy toteuttamaan sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyösuunnitelmansa tutkimuslupahaku- prosessien edellyttämällä tavalla.