YAKJAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy määrittelemään sisällöllisesti ajankohtaiset ja keskeiset johtamisen ulottuvuudet ( esim. muutoksen johtaminen, strateginen johtaminen, prosessijohtaminen ) Opiskelija osaa suhteuttaa oppimaansa tietoa omaan työympäristöönsä.