YAKJAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan työelämän kehittämistarpeita palvelevia kehittämisprojekteja. Opiskelija osaa määritellä projektin johtamismallin, jossa kuvataan osapuolten roolit, vastuut, resurssit sekä toteutusorganisaatio ja päätöksenteko- ja raportointimallit. Opiskelija ymmärtää projektimaisen työn merkityksen laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy toteuttamaan itsenäisesti asianmukaisen projektisuunnitelman.