YAKJAI14X3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tunnistamaan kriisi -ja katastrofityön käytännön kehittämisen tarpeet ja kehittämään käytäntöjä uuteen ja aiempaan tietoon perustuen. Opiskelija ymmärtää kehittämistyön perusedellytykset ja osaa hankkia tausta-aineistoa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy toteuttamaan sosiaali- ja terveysalan opinnäytetyösuunnitelmansa tutkimuslupahaku- prosessien edellyttämällä tavalla.