YAKJAI14X3
Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa kriisi- ja katastrofijohtamisen käsitteitä ja periaatteita. Opiskelija tunnistaa väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien kriisi- ja katastrofitilanteiden syntymekanismeja ja dynamiikkaa. Opiskelija pystyy arvioimaan kriisien ja katastrofien mahdollisuutta kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Opiskelija osaa tehdä työyksikön riskianalyysin yhtä riskianalyysimenetelmää käyttäen.