YAKJAI14X3
Opintojakso antaa valmiudet tehdä menestyksekkäästi sekä perinteistä tutkimusta että työelämän kehityshankkeita. Opintojaksolla perehdytään soveltavaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä sen teoreettisiin lähtökohtiin siten, että opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa, raportoida ja arvioida työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämisprosessin kokonaisuutena. Opiskelija osaa toteuttaa tarveanalyysin ja käyttää sitä tavoitteiltaan realistisen tutkimus- ja kehittämistehtävän määrittelyn perustana. Hän osaa tehdä perusteltuja metodologisia valintoja, kuvata tutkimus- ja kehittämisprosessin sekä käyttää ja soveltaa erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmiä.