YAKJAI13A3
Opiskelija tunnistaa ja osaa kuvata henkilöstöjohtamisen roolin strategisessa johtamisessa. Opiskelija hallitsee strategisen henkilöstöjohtamisen prosessia ja kykenee tuottamaan henkilöstöstrategian osana strategista johtamista. Opiskelija kykenee toteuttamaan strategista osaamisen johtamista ja tekemään osaamiskartoituksen sekä tunnistamaan työhyvinvoinnin roolin toiminnan tuloksellisuudessa.