YAKJAI13A3
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa hahmottaa strategian keskeisiä elementtejä ja niiden hyödyntämistä omassa organisaatiossaan. Opiskelija osaa laatia ja analysoida organisaation missiota, visiota, strategiaa ja niiden toimeenpanoa omassa toimintayksikössään. Opiskelija osaa jäsentää taloudellista kannattavuutta ja kilpailukykyä sosiaali- ja terveysalan palvelujen tuottamisen eräänä perusedellytyksenä.