YAMKAI13A3
Muutosjohtaminen maaseutu- ja luonnonvara-alalla -tulevaisuusverstaan tavoitteena on lisätä tietoa vaihtoehtoisista tulevaisuuksista sekä niihin sisältyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Verstaassa perehdytään myös tulevaisuuden johtamiseen ennakoinnin, uudistumiskyvyn ja innovatiivisuuden kautta sekä työskennellään tulevaisuustyöpajoissa ja tutustutaan monipuolisiin tulevaisuusnäkemystä avaaviin ryhmätyömenetelmiin. Foorumissa perehdytään myös erityisesti´,maaseutukontekstiin soveltuviin innovaatioihin ja niiden tuottamiseen.