SHHTNU11A8
Opiskelija:

rakentaa hoitotyön osaamistaan aikaisempiin aikuisten hoitotyön harjoitteluihin pohjautuen