YAYLAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hyödyntämään erilaisia verkkoympäristöjä omassa työssä ja toiminnassaan ja osaa tavallisimmat verkkotyöskentelyn menetelmät. Opiskelija pystyy analysoimaan sosiaalisen median työvälineiden toimintamahdollisuuksia ja rajoituksia sekä arvioimaan niiden käytettävyyttä eri yhteyksissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee rakentamaan sosiaalisessa mediassa oman verkkoidentiteetin ja verkkotoimintaympäristön.