YAYLAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa luoda ja arvioida kasvumahdollisuuksia tunnistettujen asiakastarpeiden ja niihin liittyvien teknologisten, prosessuaalisten ja muiden ratkaisujen osalta. Opintojakso syventää opiskelijan osaamista kasvun merkitykseen, kasvua tukeviin strategioihin, innovaatioprosessiin ja keskeisiin innovaatiojohtamisen näkökulmiin liittyen.

Opiskelija osaa arvioida eri kasvustrategioita yrityksen tavoitteiden ja resurssien näkökulmasta. Tunnistettuaan soveltuvimman kasvustrategian opiskelija osaa suunnnitella ja toteuttaa kasvua tukevia kehittämisprojekteja. Hän osaa edistää systemaattisia innovaatiokäytäntöjä omassa työssään.