SHHTNU13A2
Opiskelija:

tunnistaa aikuisuuden elämänvaiheena ja ymmärtää sen merkityksen ihmisen elämänkulussa
osaa arvioida ja tukea yksilön ja perheen terveyttä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä sekä tunnistaa niitä uhkaavat riskitekijät aikuisuudessa
ymmärtää naisten ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä tekijöitä ja osaa ohjata naisia ja miehiä seksuaaliterveyden edistämisessä
tuntee säännöllisen raskaudenkulun sekä synnytysprosessin eri vaiheet ja niissä käytettävät auttamismenetelmät
ymmärtää aikuisten mielenterveyteen liittyviä tekijöitä, tuntee ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä käytettävät auttamismenetelmät ja osaa ohjata aikuisia mielenterveyden edistämisessä
tuntee työhyvinvointiin yhteydessä olevat tekijät ja sen edistämisessä käytettävät auttamismenetelmät
tuntee aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän palvelujärjestelmän