SHHTNU11A2
Opiskelija:

rakentaa hoitotyön osaamistaan aikaisempiin aikuisten hoitotyön harjoitteluihin pohjautuen