SHHTNU11A2
Opiskelija:

toimii hoitotyön asiantuntijan alansa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteissa
työskentelee projektiryhmän jäsenenä
kykenee itsenäisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan työskentelyään projektissa
syventyy johonkin hoitotyön erityiskysymykseen ja osaa etsiä siihen näyttöön perustuvia ja asiakaslähtöisiä innovatiivisia ratkaisuja