SHHTNU12A2
Opintojakson tavoitteena on tukea opiskelijaa opintojen tavoitteellisessa suunnittelussa sekä työelämä- ja kansainvälisyysvalmiuksien hankkimisessa.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija analysoi omia valmiuksiaan suhteessa ammattialansa eri työtehtävien vaatimuksiin
osaa toimia työelämässä ja tietää suomalaisen työlainsäädännön
osaa hakea harjoittelu- ja työpaikkoja
osaa käyttää eri CV- ja työnhakupalveluja verkossa
toimii tiimeissä ja verkostoissa
osaa kansainvälisyyskehityksen vaikutukset omalla ammattialallaan
tunnistaa kansainvälistymisestä aiheutuvat kehittämistarpeet omassa osaamisessaan
osaa tarkentaa omaa ammatillista kehityspolkuaan ja suunnata omia valintojaan
päivittää ja ylläpitää omaa HOPSia opiskelutilanteiden muutosten mukaan