Shhtai10a2 Sisätautikirurgisen hoitotyön asiantuntijuus