SHHTNU12A2
Opiskelija:

osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri tavoin sairastuneen potilaan hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa sekä osaa toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä
osaa asiakaslähtöisen ja -tavoitteisen vuorovaikutuksen hoitosuhteessa potilaan, perheen ja yhteisön kannalta
osaa ohjata ja valmistella potilaan näytteenottoon ja erilaisiin tutkimuksiin sekä arvioida niiden tuloksia
osaa lievittää potilaan kipua ja kärsimystä hoidon eri vaiheissa sekä elämän päättyessä
osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida nestehoidon ja potilaan laskimoon annettavan lääkehoidon sekä verensiirron
osaa käyttää ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen menetelmiä päihdetyössä sekä osaa toteuttaa päihdehoitotyötä