SHHTNU12A2
Opiskelija:

toimii kirurgisen potilaan hoitotyössä lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen
ymmärtää hoidollisen vuorovaikutuksen merkityksen hoitosuhdetyöskentelyn lähtökohtana ja osaa muodostaa hoidollisen vuorovaikutussuhteen sekä hyödyntää suhdetta tietoisesti
tuntee kirurgisen potilaan hoitopolun
osaa määrittää hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa
osaa seurata potilaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta tavallisimpien sairauksien hoidossa
osaa keskeiset aikuisten hoitotyön keskeiset auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
osaa asiakaslähtöisen ja -tavoitteisen vuorovaikutuksen hoitosuhteessa potilaan, perheen ja yhteisön kannalta
osaa ohjata ja valmistella potilaan näytteenottoon ja erilaisiin tutkimuksiin sekä arvioida niiden tuloksia
osaa lievittää potilaan kipua ja kärsimystä hoidon eri vaiheissa sekä elämän päättyessä
osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida nestehoidon ja potilaan laskimoon annettavan lääkehoidon sekä verensiirron