SHHTNU12A2
Opiskelija:

perehtyy lasten ja nuorten hoitotyön toteuttamiseen eri toimintaympäristöissä
kehittää valmiuksiaan hoitaa eri-ikäisiä ja eri tavalla sairastuneita ja vammaisia lapsia ja nuoria terveyttä edistäen
toteuttaa hoitotyötä kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti lasten ja nuorten ikäkaudet ja perheiden voimavaroja vahvistaen
ohjaa lapsia, nuoria ja heidän perheitään lapsille ja nuorille suunnattuja ohjausmenetelmiä käyttäen