SHHTVV13A2
Opiskelija osaa huomioida mielenterveyden merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
Opiskelija tunnistaa omia kehityshaasteitaan opiskelu- ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi.
Opiskelija osaa hyödyntää ihmissuhdeosaamistaan opiskelussa ja työelämässä.