SHHTNU13B8
Opiskelija:

tiedostaa terveyden edistämisen olevan osa sairaanhoitajan ammattitaitoa
ymmärtää terveyttä edistävän työn merkityksen yksilön, perheen ja yhteisön hyvinvoinnille
kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyttä edistävää projektitoimintaa
osaa antaa ohjeita ja neuvoja terveyden edistämiseen ja osaa ohjata asiakkaan palvelujärjestelmän piiriin
kykenee ohjaamaan ja tukemaan terveyskäyttäytymisen muutosprosessia