SHHTNU13A8
Opiskelija osaa

toimia tavoitteellisesti neuvottelussa, palaverissa ja muissa asiantuntijuutta vaativissa viestintä-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotilanteissa sekä kasvokkain että verkossa

toimia asiallisesti esimiesviestintätilanteissa
tarkastella esimiesviestintätaitoja ja niiden vaikutuksia organisaatiossa
hyödyntää ja kehittää tiedonhallintataitojaan.