Tutkiva ja kehittävä osaaja, 3 op. Riihimäen tekniikan koulutusohjelmat, kevät 2009.