SOSOVV13A8
Opiskelija

tiedostaa erilaisuuden ja moninaisuuden kirjon kasvussa ja kehityksessä
tuntee lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen häiriöitä
osaa tukea yksilön ja yhteisöjen välistä vuorovaikutusta
osaa toimia palveluohjaajana
osaa työssään toimia eettisten periaatteiden mukaisesti syrjäytymistä ehkäisten
osaa soveltaa sosiaalipedagogista ajattelua ja sosiokulttuurista innostamista