Hankkeen toimijoiden (HAMK + MTT) yhteinen työtila