YAKJAI14X3
Opiskelija osaa määritellä kriisi- ja katastrofityön toteutusorganisaation sekä kuvata eri toimijoiden roolit, vastuut, resurssit ja päätöksentekojärjestelmän. Opiskelija osaa tehdä tilannearvioinnin ja suunnitella kriisitoiminnan käynnistämistä kriisin tai katastrofin tapahtumapaikalla.