Tässä Moodle-tilassa Hyvinvointiosaamisen yksikön YAMK-tutkintoihin kuuluvien viestinnän tuntien teemat, aineistot ja tehtävät