YAKJAI14X3
Opiskelija osaa suojautua myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen vaikutuksilta sekä osaa käyttää palauttavia menetelmiä.