YAKJAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy tarkastelemaan omia työyhteisötaitojaan,- valmiuksiaan ja kehittämishaasteitaan. Opiskelija osaa kehittää oman organisaationsa ja työyhteisönsä työyhteisötaitojen osaamista sekä omaa johtajuuttaan työyhteisötaitojen edistämiseksi. (esim. itsensä johtamisen ja kehittämisen menetelmät ) Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään erilaisia työyhteisön kehittämisen menetelmiä.