YAYLAI13A3

Opiskelija ymmärtää myynnin ja markkinoinnin merkityksen liikevaihdon turvaamisessa ja kasvattamisessa. Hän osaa analysoida erilaisia asiakkaista muodostuvia markkinoita ja luoda koordinoidun toimenpidesuunnitelman myynnin ja markkinoinnin johtamiseksi ja kehittämiseksi. Hän osaa arvioida toteutettujen myynti- ja markkinointitoimien menestyksellisyyttä eri kriteereillä.