SOSONU13A8
Opiskelija osaa

tukea ja ohjata erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan

osaa analysoida sosiaalialan asiakastyötä kokonaisvaltaisena kuntouttavana prosessina

osaa soveltaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja taidelähtöisiä menetelmiä työssään