SHHTNU13A2
ymmärtää hoidollisen vuorovaikutuksen merkityksen hoitosuhdetyöskentelyn lähtökohtana ja osaa muodostaa hoidollisen vuorovaikutussuhteen sekä hyödyntää suhdetta tietoisesti ja tavoitteisesti asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
osaa määrittää aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa
osaa seurata potilaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta tavallisimpien sairauksien hoidossa
osaa keskeiset aikuisten hoitotyön auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
dokumentoi potilaan hoitotyötä tietosuojan ja -turvan mukaisesti
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi ohjattuna lääke- ja nestehoitoa sekä verensiirtoa lähtökohtana potilasturvallisuus
ohjaa ja tukee potilasta ja hänen perhettään tavoitteena itsehoito
tiedostaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä sekä kykenee tarkastelemaan reflektiivisesti omaa toimintaansa ja kehittymistään
toimii aikuisten hoitotyössä lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen