SHHTNU12A2
Opiskelija osaa

kommunikoida suullisesti vaativammissa alakohtaisissa vuorovaikutustilanteissa
tuottaa erilaisia alakohtaisissa työelämän tilanteissa vaadittavia dokumentteja
käyttää melko laajaa alakohtaista sanastoa
käyttää erilaisia tieto- ja viestintätekniikan työkaluja sosiaalisessa ja ammatillisessa kommunikoinnissa
toimia monikulttuurisissa työyhteisöissä
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen B2-taitotasoa vastaavan osaamisen.