SHHTNU12A2
syventää aikuisten hoitotyön osaamistaan
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi äkillisesti sairastuneen tai kriittisesti sairaan potilaan hoitotyötä
lisää valmiuksiaan potilaan kokonaishoidon koordinoinnista hoidon jatkuvuuden edellyttämällä tavalla
toimii normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusolojen terveydenhuollossa voimassa olevien toimintaohjeiden mukaisesti
osaa auttaa kriisityön menetelmin äkillisen kriisin kokenutta yksilöä ja perhettä
syventää psykiatrista hoitotyön osaamistaan
tarkastelee omaa ja työyhteisön osaamista ja voimavaroja eri näkökulmista ja nimeää hoitotyön kehittämisehdotuksia