SHHTNU12A2
rakentaa hoitotyön osaamistaan aikaisempiin aikuisten hoitotyön harjoitteluihin pohjautuen