SHHTNU12A2
työskentelee laatimansa henkilökohtaisen projektisuunnitelman pohjalta hoitotyötä kehittäen ja tarvittaessa toimintatapaansa muuttaen
omaa valmiudet toimia hoitotyön asiantuntijatehtävissä alansa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteissa moniammatillisen työryhmän jäsenenä
osaa arvioida toimintaansa ja projektista saatuja tuloksia