YAYLAI13A3

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, osaa analysoida ja arvioida liiketoiminnan mahdollisuuksia, kilpailukykyä ja edellytyksiä tulevaisuudessa. Opiskelija perehtyy liiketoiminnan analyysiin, esim. riskianalyysiin, kilpailija-analyysiin ja markkinoiden analyysin suorittamiseen.Opiskelija hyödyntää opintojaksolla useita informaation lähteitä ja menetelmiä liiketoiminnan analyysissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia, riskejä ja yrityksen kykyä hallita riskejä. Hän kykenee tarkastelemaan yritystä kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan taloudellisten toimintaedellytysten varmistamisessa.